Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.c.1 - Wskaźnik nieprawidłowości cenowych w zakresie żywności

W przyszłości pojawi się tu tabela