Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.b.1 - Rolne dotacje eksportowe

W przyszłości pojawi się tu tabela