Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.a.2 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz sektora rolniczego

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych