Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.a.1 - Wskaźnik kształtowania się wydatków rządowych w rolnictwie (AOI)

Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / FAO