Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.5.2 - Odsetek ras zagrożonych i niezagrożonych ryzykiem wyginięcia w ogólnej liczbie populacji objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Instytut Zootechniki