Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.4.1 - Udział powierzchni użytków rolnych w produktywnym i zrównoważonym rolnictwie

W przyszłości pojawi się tu tabela