Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.3.2 - Przeciętny dochód małych producentów żywności, wg płci oraz statusu pochodzenia

W przyszłości pojawi się tu tabela