Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.3.1 - Wielkość produkcji na jednostkę pracy wg klas wielkości gospodarstw rolnych/pastwisk/przedsiębiorstw leśnych

W przyszłości pojawi się tu tabela