Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.1.2 - Częstotliwość występowania umiarkowanego lub dużego braku bezpieczeństwa żywnościowego w populacji, w oparciu o Skalę Bezpieczeństwa Żywnościowego

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: FAO