Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.1.1 - Częstotliwość występowania niedożywienia - niewystarczające spożycie żywności

W przyszłości pojawi się tu tabela