Przewodnik NRP

Krajowa Platforma Raportująca (National Reporting Platform) - SDG

Krajowa Platforma Raportująca (Platforma SDG) jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji globalnych i krajowych wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 w Polsce.


Nasze podejście do NRP

W celu zachowaniu zgodności z Podstawowymi Zasadami Oficjalnej Statystyki ONZ, przygotowana platforma NRP - SDG spełnia przyjęte kryteria:
- jest zarządzana przez krajowy urząd statystyczny (GUS)
- jest publicznie dostępna
- przedstawia oficjalne statystyki i metadane zgodnie z ustaloną metodologią
- pozwala na opinie użytkowników danych
- jest zbudowana i rozwijana w oparciu o technologię open source (darmowa)

Dodatkowo, polska platforma raportująca NRP została opracowana zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi wytycznymi, w szczególności w odniesieniu do otwartych danych (open data) oraz oprogramowania wytwarzanego w modelu open source.


NRP - źródło

Polska statystyka aktywnie wspiera rozwój krajowych platform raportujących, w szczególności wytwarzanych w modelu open source na potrzeby monitorowania wskaźników SDGs. Prekursorami w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Wielka Brytania.
Aktualna wersja polskiej platformy raportującej została opracowana na podstawie udostępnionej wersji USA NRP oraz dostosowana przez nas do naszych potrzeb.

Kod projektu dostępny jest w publicznym repozytorium https://github.com/statisticspoland/sdg-indicators-pl

Aktualnie dostępna jest nowa wersja platformy open-sdg opracowana przez US, UK, CODE. Zachęcamy do zapoznania się z krajowymi platformami US, UK oraz z dokumentacją projektu.

- US NPR SDG - https://github.com/GSA/sdg-indicators-usa

- UK NPR SDG - https://sustainabledevelopment-uk.github.io


NRP - wybrane opracowane modyfikacje

- nowy układ (layout), menu, grafika, arkusz styli CSS
- przygotowanie wersji mobilnej
- przygotowanie polskiej wersji językowej
- zwiększenie dostępności - wysoki kontrast
- rozszerzenie modelu danych w celu prezentacji globalnych i krajowych wskaźników SDGs
- wyszukiwarka wskaźników SDG
- ulepszenie nawigacji między poszczególnymi stronami platformy (np. przewijanie między celami, mapa strony)
- ulepszenie prezentacji wskaźników
- dynamicznie generowane tabele, wykresy na podstawie wybranych danych
- możliwość dodania kilku serii danych z dostępnych wymiarów
- możliwość pobrania danych w formacie CSV dla danego wskaźnika (całość lub wybrane przez użytkownika)


NRP - plany rozwojowe

- udostępnienie zestawów danych na niższym poziomie agregacji
- implementacja rozwiązań GIS z wykorzystaniem technologii open source


NRP - zastosowana technologia

Backend IT wymagania:
- GitHub: hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git
- Jekyll: generator stron statycznych napisany w języku Ruby

Frontend IT wymagania:
- XHTML, CSS, JavaScript
- Chartist.js: Chartist jest biblioteką JavaScript do tworzenia responsywnych wykresów
- Bootstrap: framework CSS