Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.2.2 - Częstotliwość występowania niedożywienia - stan odżywiania wśród dzieci poniżej 5 lat (waga w odniesieniu do wzrostu, odchylenie standardowe większe od 2 lub mniejsze lub równe 2 w odniesieniu do mediany wzrostu wynikającej ze Standardów Wzrostu WHO dla Dzieci), wg typu (niedowaga oraz nadwaga)

W przyszłości pojawi się tu tabela