Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.2.1 - Częstotliwość występowania zahamowania wzrostu (wzrost w odniesieniu do wieku, odchylenie standardowe mniejsze lub równe minus 2 w odniesieniu do mediany wzrostu wynikającej ze Standardów Wzrostu WHO dla Dzieci) wśród dzieci w wieku poniżej 5 lat

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny