Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój infrastruktury transportowej

Wskaźnik 9.4.b - Gęstość dróg ekspresowych i autostrad na 1000 km2

Jednostka prezentacji: km
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny