Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój infrastruktury transportowej

Wskaźnik 9.4.a - Wskaźnik Międzygałęziowej dostępności transportowej (WMDT)

Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Polska Akademia Nauk / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej