Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, Internetu i technologii cyfrowych

Wskaźnik 9.2.a - Odsetek gospodarstw domowych korzystających z dostępu do Internetu o przepustowości przynajmniej 100 Mb/s

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej