Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój przemysłów i usług wiedzochłonnych

Wskaźnik 9.2.a - Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny