Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Wzrost innowacyjności, poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego stymulującego podejmowanie działalności innowacyjnej

Wskaźnik 9.1.a - Globalny Indeks Innowacji (Global Innovation Index)

Jednostka prezentacji: pozycja w rankingu
Źródło danych: Global Innovation Index