Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Zwiększenie elastyczności w odniesieniu do metod organizacji i świadczenia pracy

Wskaźnik 8.5.a - Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat wg BAEL

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny