Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Promowanie stabilnych form zatrudnienia

Wskaźnik 8.4.a - Odsetek pracowników najemnych w odniesieniu do liczby osób pracujących w gospodarce narodowej

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny