Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Zwiększanie wskaźnika zatrudnienia

Wskaźnik 8.3.a - Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat (wg BAEL)

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny