Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej i dostępie do instrumentów finansowania)

Wskaźnik 8.2.a - Wskaźnik łatwości prowadzenia interesów (pozycja w rankingu Doing Business)

Jednostka prezentacji: pozycja w rankingu
Źródło danych: Bank Światowy