Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa

Wskaźnik 7.3.b - SAIDI (Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w przeliczeniu na jednego odbiorcę)

Jednostka prezentacji: minuty
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska