Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa

Wskaźnik 7.3.a - Stosunek pozyskania energii ogółem do globalnego zużycia energii ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Główny Urząd Statystyczny