Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Zapewnienie warunków dla powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie z tytułu urodzenia i opieki nad dzieckiem

Wskaźnik 5.3.a - Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat wg BAEL

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny