Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Aktywna polityka prorodzinna

Wskaźnik 5.2.a - Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-2 lata

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej