Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Aktywna polityka prorodzinna

Wskaźnik 5.2.a - Odsetek dzieci w wieku 1-2 lata objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej