Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Pełniejsza realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn

Wskaźnik 5.1.b - Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn (w wieku 25-54 lata)

.
Jednostka prezentacji: p.proc.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny