Cel 5 - Równość płci

Priorytet dla Polski - Pełniejsza realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn

Wskaźnik 5.1.a - Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (luka płacowa)

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny