Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja zdrowego stylu życia wśród dorosłych i dzieci

Wskaźnik 2.5.b - Odsetek dzieci w wieku 6-10 lat cierpiących na nadwagę lub otyłość wg BMI

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny