Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Rozwój infrastruktury na wsi

Wskaźnik 2.5.a - Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej na terenach zamiejskich

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny