Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja zdrowego stylu życia wśród dorosłych i dzieci

Wskaźnik 2.5.a - Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej cierpiących na otyłość wg BMI

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny