Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Zwiększenie udziału produktów sektora rolniczego (w tym żywności wysokiej jakości) w polskim eksporcie

Wskaźnik 2.4.b - Udział towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny