Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja produktów sektora rolno-spożywczego (w tym żywności wysokiej jakości) oraz wsparcie jego ekspansji zagranicznej

Wskaźnik 2.4.b - Udział towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny