Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja produktów sektora rolno-spożywczego (w tym żywności wysokiej jakości) oraz wsparcie jego ekspansji zagranicznej

Wskaźnik 2.4.a - Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: zł
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny