Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Zwiększenie udziału produktów sektora rolniczego (w tym żywności wysokiej jakości) w polskim eksporcie

Wskaźnik 2.4.a - Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: zł
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny