Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju, przy uwzględnieniu wymogów środowiskowych

Wskaźnik 2.2.b - Odsetek próbek artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych