Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Wsparcie przekształceń strukturalnych zapewniających wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych i producentów rolno-spożywczych

Wskaźnik 2.1.b - Nakłady na B+R w dziedzinie rolnictwa w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny