Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Priorytet dla Polski - Priorytety geograficzne polskiej pomocy rozwojowej obejmują kraje Partnerstwa Wschodniego, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu

Wskaźnik 17.1.a - Oficjalna pomoc rozwojowa ogółem

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych