Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Większe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu państwem i komunikacji z obywatelami (w tym z przedsiębiorcami)

Wskaźnik 16.4.a - Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną do przekazywania wypełnionych formularzy

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny