Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych

Wskaźnik 16.3.a - Średni czas dochodzenia należności z umów drogą sądową

Jednostka prezentacji: dni
Źródło danych: Bank Światowy