Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości stanowionego prawa i jego stosowania

Wskaźnik 16.2.a - Wskaźnik jakości stanowionego prawa

Jednostka prezentacji: punkty
Źródło danych: Bank Światowy