Cel 14 - Życie pod wodą

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego

Wskaźnik 14.3.a - Obroty ładunkowe w portach morskich

Jednostka prezentacji: miliony ton [mln t]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny