Cel 14 - Życie pod wodą

Priorytet dla Polski - Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce morskiej

Wskaźnik 14.2.a - Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce morskiej (2010=100)

Jednostka prezentacji: 2010=100
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny