Cel 14 - Życie pod wodą

Priorytet dla Polski - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów morskich dla różnych celów społecznych i gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń; zapewnienie koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójnego zarządzania obszarami morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami Morza Bałtyckiego

Wskaźnik 14.1.a - Odsetek zasobów rybnych na biologicznie odnawialnym poziomie

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi