Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów, szczególnie wody

Wskaźnik 13.6.b - Zasięg realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych

Jednostka prezentacji: mln użytkowników
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska