Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów, szczególnie wody

Wskaźnik 13.6.a - Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych promujących zagadnienia związane z problemem przedostawania się do środowiska przyrodniczego inwazyjnych gatunków obcych

Jednostka prezentacji: szt.
Źródło danych:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (instytucja współdziałająca)