Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Włączenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu do krajowych polityk, strategii i planów

Wskaźnik 13.5.a - Odsetek mieszkańców polskich miast objętych MPA

Jednostka prezentacji: Procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska