Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Zwiększenie odporności kraju na skutki zmian klimatycznych

Wskaźnik 13.4.c - Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza

Jednostka prezentacji: kilometry
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury