Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Zwiększenie odporności kraju na skutki zmian klimatycznych

Wskaźnik 13.4.b - Pojemność obiektów małej retencji wodnej

Jednostka prezentacji: dam3
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury