Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie roli adaptacji do zmian klimatu jako równoważnego z mitygacją środka walki ze zmianą klimatu

Wskaźnik 13.3.d - Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego

Jednostka prezentacji: tysiące ton
Źródło danych: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami