Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wzmocnienie roli adaptacji do zmian klimatu jako równoważnego z mitygacją środka walki ze zmianą klimatu

Wskaźnik 13.3.b - Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5

Jednostka prezentacji: μg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska