Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykorzystania dostępnych źródeł energii, w tym rozwój geotermii

Wskaźnik 13.2.c - Moc zainstalowana w OZE

Jednostka prezentacji: megawat
Źródło danych: Agencja Rynku Energii S.A.