Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykorzystania dostępnych źródeł energii, w tym rozwój geotermii

Wskaźnik 13.2.b - Pozyskanie energii geotermalnej

Jednostka prezentacji: TJ
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny