Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Priorytet dla Polski - Efektywne zmniejszanie koncentracji CO2 w atmosferze

Wskaźnik 13.1.b - Dynamika emisji gazów cieplarnianych (2010=100)

Jednostka prezentacji: 2010=100
Źródło danych: Instytut Ochrony Środowiska - PIB Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)